MENS EN DAADKRACHT - Mental Support For You
 
 
 
 
 
 
"Het is niet de gebeurtenis zelf
die het gevoel bepaalt,
maar meer de gedachte
die er is over de gebeurtenis."
 
                                     Epictetus  
 
 
 
 
 
                                                     
   
                          
            MENS  EN  DAADKRACHT  
               Mental Support For You           
 
Kortdurende gespreksbehandeling gericht op psychosociale klachten. 
 
           
Algemeen
 
Mensen kunnen in het dagelijks leven last ondervinden van psychische en  lichamelijke klachten. Doorgaans beschikken mensen over voldoende veerkracht om deze problemen en klachten het hoofd te bieden: mensen zijn ondernemend en zetten zich in om aan te passen aan de veranderde omstandigheden.
Er zijn momenten waarin aandacht en ondersteuning nodig zijn om de eigen veerkracht terug te vinden en de aanpassing te bevorderen of te vermijden.
Mijn bedrijfsnaam is MENS EN DAADKRACHT en is er op gericht u hulp te bieden die aansluit op uw vraag en behoefte. 
 
Het aanbod
 
Het aanbod bestaat uit kortdurende individuele en of relationele behandeling door middel van gesprekken, uitgaande van uw vraag en uw behoefte. De gesprekken zijn gericht op het veranderen van denken en doen in het dagelijks leven.
 
Er is mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning en begeleiding middels van online coaching. Maak contact via een mailadres.
 
Als u wilt reageren of u wilt een vrijblijvend emailcontact voor consultatie of advies, neem dan contact met mij op.
Zie pagina "Neem contact op"
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint